Üyelik

Asil Üyelik için gerekli koşullar:

 • Üniversitelerin psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, tıp, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, öğretmenlik, sosyoloji vb lisans programlarından ya da psikoloji ve eğitim bilimleri alt alanları ile psikiyatri, halk sağlığı, sosyal pediyatri, çocuk gelişimi, aile danışmanlığı, kadın çalışmaları gibi alanlarda lisansüstü eğitim almış ya da almakta olan kişiler
 • Mezuniyet alanının yanı sıra ergenlik, gençlik ve yetişkinliğe geçiş dönemindeki bireylere ve bu döneme özgü araştırma birikimine ilgi duyan kişiler

Fahri Üyelik için gerekli koşullar:

  • Derneğe kendi isteği ile maddi ve manevi yönden her türlü katkıda bulunan, gerçek ve tüzel kişiler
  • Fahri Üyelik için yönetim kurulu kararı gereklidir.
  • Fahri Üyelerin genel kurulda seçme ve seçilme hakları yoktur. Genel kurula katılabilir, dilek ve temenniler bölümünde konuşabilirler. Yönetim kurulu kararıyla çalışmalarından yararlanmak üzere komisyon ve komitelere seçilebilirler.
  • Fahri üyeler, Derneğin her türlü bilimsel faaliyetine katılabilir ve faaliyetlerinde görev alabilirler.
  • Fahri üyeler, isteklerine bağlı olarak bağış yapabilirler.
  • Türk vatandaşı olmayan fahri üyelerde ikamet şartı aranmaz.

Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,