Dernek Hakkında

Dernek, çeşitli yönleriyle ergenlik, gençlik ve yetişkinliğe geçiş sürecindeki bireyler üzerinde yapılan araştırmalar için bir çerçeve oluşturmak, araştırmacılar arasında etkili işbirliğinin sağlanmasını teşvik etmek ve araştırmaların bilimsel niteliğinin yükselmesine katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Derneğimizin kapıları; Üniversitelerin psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, tıp, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, öğretmenlik, sosyoloji vb lisans programlarından ya da psikoloji ve eğitim bilimleri alt alanları ile psikiyatri, halk sağlığı, sosyal pediyatri, çocuk gelişimi, aile danışmanlığı, kadın çalışmaları gibi alanlarda lisansüstü eğitim almış ya da almakta olan kişiler ve mezuniyet alanının yanı sıra ergenlik, gençlik ve yetişkinliğe geçiş dönemindeki bireylere ve bu döneme özgü araştırma birikimine ilgi duyan herkese açıktır.

Henüz çok genç olan derneğimiz bünyesinde uzun yıllarını bu alanda çalışmalar yapmış çok değerli hocalarımızın birikimlerini ve genç araştırmacıların kapasitesini ve enerjilerini barındırmaktadır. Buradan hareketle derneğimiz, ergenlik ve gençlik dönemi odaklı çalışan genç araştırmacılara katkı sağlamak için uygun bir platform oluşturmak amacıyla da kurulmuştur.

Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Figen ÇOK