Denetim Kurulu

Prof. Dr. Müge ARTAR
Prof. Dr. Müge ARTARDenetim Kurulu Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ali Serdar SAĞKAL
Dr. Öğr. Üyesi Ali Serdar SAĞKALDenetim Kurulu Asil Üye
Hicran ÇETİN GÜNDÜZ
Hicran ÇETİN GÜNDÜZDenetim Kurulu Asil Üye